Ортағасырлық Сарайшық – Қазақ елінің астанасы
"Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы" РМҚК
Виртуалды тур

“Ортағасырлық Сарайшық” кітапшасы

”Сарайшық” музей-қорығы музей-қорыққа келуші туристерге танысуға архелог, тарих ғылымдарының докторы, профессор М. Қожаның келісімімен “Ортағасырлық Сарайшық” кітапшасын қазақ, орыс, ағылшын тілінде шығарды. Кітапшада Сарайшық туралы ортағасырлық деректер, Сарайшық атауының мағынасы, жургізілген археологиялық қазба жұмыстарынның нәтижелері толық қамтылған. Кітапшаға 2024 жылы мамыр айында ISBN алынды.

Возможно, это изображение отрывной талон и текст «УДК 902/904 (574) ББК 63.4 5 Каз) К56 Баспага «Сарайшык" мемлекетт.к тарихи-мэдени музей- корыгынын Гылыми усынган (No3 хаттама желтоксан, 2023 ж.) Кожа М.Б. Ортагасырлык Сарайшык. Средневековый Сарайчик. Medieval Saraishyk. Сарайшык: «Сарайшык" мемлекетт.к тарихи-мэдени музей-корыгы. ISBN 978-601-7316-22-8 <Ортарасырлык Сарайшык. Средневековый Сарайчик. Medieval Saraishyk.» атты атты кίтапша музей-корыктын ara Гылыми кызметкер, археолог тарих гылымдарынын докторы, профессор М.Кожа дайындаан акпараттары незінде 3 т.лде шыгарылды. Басылымда Сарайшык туралы ортагасырлык деректер, Сарайшык магынасы, жургизген казба атауынын арехеологиялык жумыстарынын нтижелер толыК камтылган. Жарык отырган ίт Глыми кауыма, кепшл.к окырманга жане -корыкка келуш, туристерге танысуеа арналган. ISBN 978-601-7316-22-8 "Сарайшык мемлекетт.к тарихи-мадени музей-корыеь» ΡМКК, РМКК,2024 2024»

Жұмыс кестесі

Дүйсенбі/Жексенбі: 09:00-18:30

Түскі үзіліссіз/демалыссыз

Кері байланыс

Тел/факс: +7 702 059 7858

E-mail: museumsaraishik@mail.ru